Polityka prywatności

Czym są cookies?

„Cookie” jest informacją wysyłaną przez serwer internetowy, przechowywaną przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu może ona zostać ponownie odczytana w przyszłości. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy, aby przeglądarka zapamiętała konkretne informacje.

Cookies są używane przez prawie wszystkie strony internetowe do różnych celów:

  • analizowania zachowań odwiedzających daną stronę,
  • personalizacji stron i zapamiętywania preferencji odwiedzających,
  • zarządzaniu koszykami w sklepach internetowych,
  • śledzeniu zachowania ludzi na stronach internetowych i prezentowaniu reklam behawioralnych.

Nasza strona używa dwóch rodzajów cookies:

Stałe cookies – Google Analytics – zamieszczone w celu poznania w jaki sposób strona jest używana, aby poprawić nawigację na stronie. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Pliki te są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i aby pomóc nam udoskonalić witrynę. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający zostali przekierowani na stronę, które strony odwiedzili.

Cookie związane z daną sesją – używane w związku z daną sesją przeglądarki dla poprawienia funkcjonalności strony. Cookie zapamiętują loginy oraz produkty w koszyku – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i odradzamy ich blokowania.

Usuwanie cookies

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

 

Odpowiedzialność

Strona internetowa firmy FAKRO jest przeznaczona i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy FAKRO nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę FAKRO.

FAKRO na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie FAKRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. FAKRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu FAKRO.

Firma FAKRO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej, w szczególności poprzez opieranie rozwiązań technicznych Państwa projektów technicznych na dokumentach i grafikach zamieszczonych na niniejszej stronie. Zamieszczone na stronie internetowej dokumenty i grafiki mają jedynie charakter poglądowy i są proponowanymi przykładami rozwiązań.

Firma FAKRO nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których dla wygody i wiadomości użytkownika zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania (linki) Korzystając z nich, użytkownik opuszcza stronę firmy FAKRO

Firma FAKRO nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na  niniejszej stronie internetowej.

Firma FAKRO oświadcza jednocześnie, że w momencie zamieszczania na swojej stronie internetowej linków do innych stron internetowych, strony te nie zawierały treści sprzecznych z prawem.

W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej firmy FAKRO, bez wymaganej zgody, firma FAKRO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

 

Korzystanie z materiałów

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze słowno-odróżniającym umieszczone na stronie  podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepsiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Firma FAKRO ma wyłączne prawo do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenach gdzie sprzedawane są produkty FAKRO. Niektóre strony internetowe FAKRO. zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Wszelkie prawa do strony internetowej FAKRO, w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów są zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie projektów i układów graficznych strony internetowej FAKRO.

Wykorzystanie do publikacji  (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej FAKRO wymaga wcześniejszej zgody i autoryzacji firmy FAKRO.
Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

Wszelkie elementy niniejszej strony internetowej są chronione prawem i naruszenie tych praw skutkować będzie wystąpieniem przez firmę FAKRO na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.

 

Dane osobowe

W trakcie odwiedzania strony internetowej firmy FAKRO mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Informacje te podają Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa informacji, o które prosimy spowoduje wstrzymanie przeprowadzanej czynności, dla której informacje te są niezbędne.

Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez firmę FAKRO  jako poufne i nie  będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie  dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.

Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej żadnych innych informacji nadsyłanych za pośrednictwem internetu. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez firmę FAKRO do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę.

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

  • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Kinga Nowobilska
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz

  • mailowo, na adres: iod@fakro.pl
  • telefonicznie: (18) 444 0 306

Kontakt

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz